Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-12-20
Data wydania:
2019-12-16
Data wejścia w życie:
2020-01-01
Data uchylenia:
2021-09-20
Organ wydający:
  • MIN. KLIMATU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (2)
Uchylenia wynikające z (1)