Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2021-06-29
Data wydania:
2021-05-20
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (1)