Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-12-21
Data wydania:
2021-11-17
Data wejścia w życie:
2021-12-22
Uwagi:
a) art. 2 i art. 3 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., b) art. 3 pkt 2, 4 i 7 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r., c) art. 3 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r., d) art. 4 i art. 6 pkt 1 i 4 wchodzą w życie 5 stycznia 2022 r.; z tym że art. 1 pkt 3 z mocą od dnia 1 października 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)