Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-08-23
Data wydania:
2017-07-20
Data wejścia w życie:
2018-01-01
Uwagi:
1) art. 102-112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3-6 oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3-5 i 7, art. 540 ust. 1-4, 6 i 7, art. 541, art. 542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570 wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2017 r.; 2) art. 532 ust. 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.; 3) art. 524 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 4) art. 274 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.; 5) art. 36 ust. 1-3 oraz 6 i 7 oraz art. 303 ust. 1 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (46)
Akty uchylone (8)
Akty uznane za uchylone (45)
Akty wykonawcze (117)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (33)
Dyrektywy europejskie (15)