Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2022-06-21
Data wydania:
2022-06-02
Data wejścia w życie:
2022-07-06
Uwagi:
par. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2022 r. par. 1 pkt 9 i 10 wchodzą w życie z dniem 22 czerwca 2022 r.
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Dyrektywy europejskie (1)