Ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-09-29
Data wydania:
2022-09-28
Data wejścia w życie:
2022-10-30
Uwagi:
1) art. 1 pkt 15 w zakresie dodawanych art. 12a ust. 1-3 i 5-7 i art. 12b i pkt 18 w zakresie dodawanego art. 43a pkt 1, 2 i 4-9 oraz art. 3 wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2022 r.; 2) art. 6 wchodzi w życie z dniem 30 września 2022 r. z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (1)
Dyrektywy europejskie (4)