Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2023-09-10
Data wydania:
2023-10-05
Data wejścia w życie:
2023-10-25
Uwagi:
1) pkt 1 i pkt 2 lit. a tiret pierwsze w zakresie lp. 3 "Etap podstawowy" kolumna 2 ust. 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2023 r.; 2) pkt 2 lit. a tiret pierwsze w zakresie lp. 3 "Etap podstawowy" kolumna 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 oraz tiret drugie podwójne tiret czwarte i piąte wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.; 3) pkt 2 lit. a tiret drugie podwójne tiret drugie w zakresie lp. 3 "Etap podstawowy" kolumna 3 ust. 2 pkt 2 i podwójne tiret szóste oraz lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze w zakresie lp. 3 "Etap pogłębionej diagnostyki" kolumna 3 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 wchodzą w życie z dniem 30 września 2025 r.
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)