Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-02-14
Data wydania:
2023-02-08
Data wejścia w życie:
2023-02-15
Uwagi:
1) art. 3 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r; 2) art. 10 pkt 1, 4-9 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Dyrektywy europejskie (2)