Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wydaniu nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu, umieszczanego na drzwiach mieszkania w razie niemożności doręczenia ich odpisów osobie stosującej przemoc domową

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2024-02-12
Data wydania:
2024-02-06
Data wejścia w życie:
2024-02-27
Organ wydający:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)