Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1945 r. w przedmiocie przelania na Wyższe Urzędy Górnicze niektórych uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu, wynikających z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Prawo Górnicze

Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data ogłoszenia:
1945-09-18
Data wydania:
1945-08-20
Data wejścia w życie:
1945-09-18
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • MIN. APROWIZACJI I HANDLU
  • MIN. PRZEMYSŁU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Akty uchylające (1)