Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 3 października 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Informacji i Propagandy i Ministrem Skarbu w sprawie wyłączenia niektórych maszyn i zakładów przemysłu poligraficznego i pomocniczego spod zarządu Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych.

Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data ogłoszenia:
1945-11-03
Data wydania:
1945-10-03
Data wejścia w życie:
1945-11-03
Organ wydający:
  • MIN. INFORMACJI I PROPAGANDY
  • PRZEW. KOMITETU EKONOMICZNEGO RM
  • MIN. SKARBU