Zarządzenie nr 185 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 listopada 1951 r. zmieniające zarządzenie nr 129 z dnia 17 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia jednolitych danych o powierzchni użytków rolnych i innych gruntów oraz ustalenia jednolitej nomenklatury poszczególnych rodzajów tych użytków.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1951-11-22
Data wejścia w życie:
1951-12-07
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • PRZEW. PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
Hasła:
    Akty zmienione (1)
    Akty uchylające (1)