Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 lipca 1983 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1982 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1982 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1982 oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Uchwała
Data wydania:
1983-07-14
Data wejścia w życie:
1983-07-14
Organ wydający:
  • SEJM