Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 czerwca 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1984-06-25
Data wejścia w życie:
1984-07-20
Z mocą od:
1984-07-01
Data uchylenia:
1985-07-01
Organ wydający:
  • PRZEW. GKKFIS
Podstawa prawna (3)
Podstawa prawna z art. (3)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)