Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1988 r., z realizacji planu kredytowego i założeń polityki pieniężno-kredytowej w 1988 r., z wykonania bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1988 r., o bilansie płatniczym PRL za rok 1988, z gospodarki środkami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w roku 1988, z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za 1988 r., planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1988 r., z gospodarki środkami Centralnych Funduszy Rozwoju Nauki i Techniki w 1988 r., z przebiegu realizacji w latach 1986-1988 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 wraz ze sprawozdaniem statystycznym oraz w sprawie udzielania Rządowi absolutorium.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Uchwała
Data wydania:
1989-05-24
Data wejścia w życie:
1989-06-08
Organ wydający:
  • SEJM