Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzone w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2003-11-14
Data wydania:
2002-07-04
Data wejścia w życie:
2002-07-04
Data wygaśnięcia:
2010-12-31
Uwagi:
Komitet Delegatów Ministrów Rady Europy podjął decyzję o likwidacji Biura Informacji Rady Europy z dniem 31 grudnia 2010 r.