Wyszukiwanie

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Liczba znalezionych aktów: 16.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 45 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych
Dz.U. 2023 poz. 1703 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2023 poz. 407 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych
Dz.U. 2022 poz. 2796 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych
Dz.U. 2017 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dz.U. 2017 poz. 49 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dz.U. 2013 poz. 1489 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej
Dz.U. 2012 poz. 1445 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
M.P. 2020 poz. 855 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2016 poz. 960 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2016 poz. 959 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2016 poz. 699 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2016 poz. 698 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2012 poz. 71 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2012 poz. 70 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej