Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2012-12-21
Data wydania:
2012-11-16
Data wejścia w życie:
2013-01-21
Uwagi:
Art. 1 pkt 50 wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r., art. 1 pkt 54 lit. d, pkt 105, pkt 122, pkt 123 w zakresie art. 174a i art. 174d, pkt 125 oraz pkt 126 wchodzą w życie z dniem 22 marca 2013 r., art. 1 pkt 130 oraz pkt 131 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (2)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (10)