Wyszukiwanie

kataster

Liczba znalezionych aktów: 21.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 1121 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2015 poz. 469 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 927 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1514 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 130 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 344 uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym.
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 43 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz urzędów katastralnych.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 840 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 839 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1930 r. w sprawie wstrzymania likwidacji urzędów katastralnych w Dynowie, Delatynie i Dukli w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 216 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zmiany nazwy ewidencyj katastru podatku gruntowego w okręgach administracyjnych izb skarbowych we Lwowie i w Krakowie oraz w cieszyńskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1929 nr 14 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zmian w organizacji ewidencyj katastru podatku gruntowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 701 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. dotyczące wymiaru i poboru opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 609 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. w sprawie opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1928 r. o katastrze sił wodnych.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 695 uchylony Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 października 1921 r. dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny.
M.P. 1945 nr 45 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 30 października 1945 r. w sprawie opłat za prace katastralne ora dodatkowe prace pomiarowe dla miast