Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-10-11
Data wydania:
2001-07-18
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Data uchylenia:
2018-01-01
Uwagi:
Art. 2 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • DYR. REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (29)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (51)
Odesłania (16)
Akty wykonawcze (121)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (54)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (20)