Wyszukiwanie

klauzula największego uprzywilejowania

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 670 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 737 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 485 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 591 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 488 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 366 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji podpisana w Bernie dnia 8 listopada 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 218 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji sporządzona w Warszawie dnia 13 października 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 48 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji sporządzona w Seulu dnia 1 listopada 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne.
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 93 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.
M.P. 1989 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 stycznia 1989 r. w sprawie wykazu państw stron Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) oraz państw stosujących do towarów pochodzenia polskiego klauzulę największego uprzywilejowania.