Wyszukiwanie

opłaty notarialne

Liczba znalezionych aktów: 42.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 540 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2018 poz. 2196 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2018 poz. 272 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2017 poz. 2291 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2013 poz. 1222 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2013 poz. 237 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 290 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1078 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1336 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 83 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2142 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r. sygn. akt K 49/01
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 369 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie.
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1233 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 414 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 53 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie określenia stałych opłat notarialnych za czynności związane z utworzeniem spółek zarządzających portami lub przystaniami morskimi.
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 654 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 272 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 105 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 176 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. Prawo o notariacie.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie określenia wysokości ulgowych stawek opłat za czynności notarialne i sądowe dokonywane w związku z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedażą nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie zmiany niektórych opłat sądowych w sprawach cywilnych i niektórych opłat notarialnych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1936 r. o opłatach sądowych, notarialnych i pisarzy hipotecznych za czynności związane z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 413 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 553 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych o wysokości opłat notarjalnych związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 73 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych w byłej dzielnicy pruskiej.