Wyszukiwanie

rocznice

Liczba znalezionych aktów: 821. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2103 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 1041 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2021 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 866 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1491 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Dz.U. 2019 poz. 881 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 656 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski
Dz.U. 2018 poz. 2117 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1741 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Dz.U. 2017 poz. 919 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 1931 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 1181 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1588 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1295 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
M.P. 2024 poz. 284 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie upamiętnienia 230. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej
M.P. 2024 poz. 244 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce
M.P. 2024 poz. 197 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2024 r. w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO
M.P. 2024 poz. 179 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę
M.P. 2024 poz. 139 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie upamiętnienia Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci
M.P. 2024 poz. 94 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wydania pierwszego numeru "Wiadomości Literackich"
M.P. 2024 poz. 90 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Jana Ludwika Popławskiego
M.P. 2023 poz. 1460 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marszałka Sejmu I kadencji Wiesława Chrzanowskiego
M.P. 2023 poz. 1409 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2023 r. w 75. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
M.P. 2023 poz. 1403 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. w 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
M.P. 2023 poz. 1022 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej
M.P. 2023 poz. 1013 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza
M.P. 2023 poz. 1007 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego
M.P. 2023 poz. 1006 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa
M.P. 2023 poz. 1005 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza
M.P. 2023 poz. 1003 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie 40. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla
M.P. 2023 poz. 917 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2023 r. w 340. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej
M.P. 2023 poz. 895 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa
M.P. 2023 poz. 894 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Zygmunta Miłkowskiego
M.P. 2023 poz. 886 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Rodziny Ulmów
M.P. 2023 poz. 882 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Kazimierza Wierzyńskiego
M.P. 2023 poz. 880 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków
M.P. 2023 poz. 856 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Romualda Traugutta
M.P. 2023 poz. 855 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Melchiora Wańkowicza
M.P. 2023 poz. 847 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Marka Hłaski
M.P. 2023 poz. 839 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka
M.P. 2023 poz. 835 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2023 r. w 600. rocznicę nadania praw miejskich Łodzi
M.P. 2023 poz. 770 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Władysława Sikorskiego w 80. rocznicę śmierci
M.P. 2023 poz. 748 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie oddania hołdu mieszkańcom polskich wsi w 80. rocznicę niemieckiego mordu w Michniowie
M.P. 2023 poz. 739 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w 200. rocznicę podjęcia prac nad koncepcją Kanału Augustowskiego
M.P. 2023 poz. 733 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2023 r. w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej
M.P. 2023 poz. 726 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. w 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu oraz pacyfikacji Michniowa
M.P. 2023 poz. 608 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w 20. rocznicę referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
M.P. 2023 poz. 595 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie upamiętnienia Antoniego Abrahama w 100. rocznicę śmierci
M.P. 2023 poz. 523 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2023 r. w 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego
M.P. 2023 poz. 521 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wkładu Papieża Jana Pawła II w dzieje Polski, Europy i świata - w 103. rocznicę Jego urodzin
M.P. 2023 poz. 425 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie upamiętnienia 175. rocznicy Wiosny Ludów na ziemiach polskich
M.P. 2023 poz. 418 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie upamiętnienia Gustawa Holoubka w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2023 poz. 405 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2023 r. upamiętniająca Szare Szeregi w 80. rocznicę Akcji pod Arsenałem
M.P. 2023 poz. 291 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie upamiętnienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w 800. rocznicę jego śmierci
M.P. 2023 poz. 233 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2023 r. w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę
M.P. 2023 poz. 219 Uchwała nr 1/2023 Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 205 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie upamiętnienia 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej
M.P. 2023 poz. 198 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
M.P. 2023 poz. 197 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
M.P. 2023 poz. 192 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2023 r. w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika
M.P. 2023 poz. 183 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Samuela Willenberga
M.P. 2023 poz. 150 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie upamiętnienia 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej
M.P. 2023 poz. 77 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku
M.P. 2022 poz. 1273 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia Akiby Rubinsteina w rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 1269 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powołania Macieja Rataja na Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1261 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w 90. rocznicę powstania znaku Rodła
M.P. 2022 poz. 1256 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy tragicznej śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza
M.P. 2022 poz. 1252 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia Wincentego Pola w 150. rocznicę jego śmierci
M.P. 2022 poz. 1251 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy tragicznej śmierci Prezydenta Gabriela Narutowicza
M.P. 2022 poz. 1203 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego
M.P. 2022 poz. 1200 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uczczenia 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego
M.P. 2022 poz. 1191 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie
M.P. 2022 poz. 1182 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera
M.P. 2022 poz. 1181 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2022 r. w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP
M.P. 2022 poz. 1123 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Jana Matejki
M.P. 2022 poz. 1120 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. ustanawiająca rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 1117 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej
M.P. 2022 poz. 1093 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie upamiętnienia profesora Stanisława Fijałkowskiego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 974 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia w Wolnym Mieście Gdańsku Klubu Sportowego Gedania
M.P. 2022 poz. 973 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych eksperymentów medycznych w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück
M.P. 2022 poz. 868 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech
M.P. 2022 poz. 828 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 100-lecie Portu Gdynia
M.P. 2022 poz. 788 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego
M.P. 2022 poz. 744 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego
M.P. 2022 poz. 740 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej
M.P. 2022 poz. 739 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Maurycego Mochnackiego
M.P. 2022 poz. 737 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej
M.P. 2022 poz. 736 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Aleksandra Fredry
M.P. 2022 poz. 735 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego
M.P. 2022 poz. 734 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego
M.P. 2022 poz. 732 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie uczczenia wynalazcy Jana Szczepanika w 150. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 728 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech
M.P. 2022 poz. 727 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta
M.P. 2022 poz. 724 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie upamiętnienia Mirona Białoszewskiego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 670 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę
M.P. 2022 poz. 574 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2022 r. w 200. rocznicę urodzin Wandy Malczewskiej
M.P. 2022 poz. 418 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w dniu 10 kwietnia 1992 r.
M.P. 2022 poz. 417 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w dniu 10 kwietnia 1992 r.
M.P. 2022 poz. 370 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie
M.P. 2022 poz. 352 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny
M.P. 2022 poz. 347 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
M.P. 2022 poz. 346 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
M.P. 2022 poz. 338 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego
M.P. 2022 poz. 270 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej
M.P. 2022 poz. 201 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie upamiętnienia Jarosława Marka Rymkiewicza
M.P. 2022 poz. 200 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie upamiętnienia Tadeusza Gajcego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 126 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Australią
M.P. 2021 poz. 1195 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie upamiętnienia Tymoteusza Karpowicza w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 1181 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2021 r. w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego
M.P. 2021 poz. 1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2021 r. w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek"
M.P. 2021 poz. 1174 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie upamiętnienia ofiar stanu wojennego, w tym ofiar pacyfikacji Kopalni "Wujek", w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia
M.P. 2021 poz. 1165 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiająca rok 2022 Rokiem Brunona Schulza
M.P. 2021 poz. 1161 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiająca rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego
M.P. 2021 poz. 1143 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka
M.P. 2021 poz. 1134 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza
M.P. 2021 poz. 1128 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiająca rok 2022 Rokiem Botaniki
M.P. 2021 poz. 1095 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego
M.P. 2021 poz. 1073 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem
M.P. 2021 poz. 1069 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza
M.P. 2021 poz. 1068 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza
M.P. 2021 poz. 1050 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza
M.P. 2021 poz. 1049 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2021 poz. 990 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej
M.P. 2021 poz. 989 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Wandy Rutkiewicz
M.P. 2021 poz. 982 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej
M.P. 2021 poz. 981 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Wybickiego
M.P. 2021 poz. 892 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2021 r. w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2021 poz. 886 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie upamiętnienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w 80. rocznicę śmierci
M.P. 2021 poz. 884 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uczczenia Jarogniewa Drwęskiego - prezydenta Poznania w latach 1919-1921 w 100. rocznicę śmierci
M.P. 2021 poz. 875 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2021 r. upamiętniająca 50. rocznicę rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
M.P. 2021 poz. 863 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2021 r. upamiętniająca ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r
M.P. 2021 poz. 744 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
M.P. 2021 poz. 718 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie uczczenia roli kobiet w solidarnościowej rewolucji w 40. rocznicę marszów głodowych
M.P. 2021 poz. 716 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka
M.P. 2021 poz. 613 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 45. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 roku
M.P. 2021 poz. 612 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 65. rocznicy Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956
M.P. 2021 poz. 611 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich
M.P. 2021 poz. 584 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca '76
M.P. 2021 poz. 583 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę czwartej deportacji
M.P. 2021 poz. 582 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca '56
M.P. 2021 poz. 496 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wznowienia "Wiadomości"
M.P. 2021 poz. 476 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2021 poz. 475 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. w 100-lecie III Powstania Śląskiego
M.P. 2021 poz. 390 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
M.P. 2021 poz. 389 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
M.P. 2021 poz. 341 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie upamiętnienia księdza Franciszka Blachnickiego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 335 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej
M.P. 2021 poz. 326 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy
M.P. 2021 poz. 320 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku
M.P. 2021 poz. 299 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 40-lecia Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku
M.P. 2021 poz. 291 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy konstytucji marcowej
M.P. 2021 poz. 267 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia Józefa Brandta w 180. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 266 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej
M.P. 2021 poz. 234 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia Władysława Żeleńskiego w setną rocznicę śmierci
M.P. 2021 poz. 230 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego
M.P. 2021 poz. 229 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek
M.P. 2021 poz. 228 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy zabójstwa Jolanty Brzeskiej
M.P. 2021 poz. 227 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego
M.P. 2021 poz. 213 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2021 r. w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi
M.P. 2021 poz. 208 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2021 poz. 110 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Grupy Ładosia
M.P. 2021 poz. 96 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów
M.P. 2021 poz. 90 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
M.P. 2020 poz. 1203 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia '70
M.P. 2020 poz. 1202 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy Grudnia '70
M.P. 2020 poz. 1186 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia
M.P. 2020 poz. 1185 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku i poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą
M.P. 2020 poz. 1184 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
M.P. 2020 poz. 1182 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2020 poz. 1181 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema
M.P. 2020 poz. 1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej
M.P. 2020 poz. 1172 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja
M.P. 2020 poz. 1170 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego
M.P. 2020 poz. 1169 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
M.P. 2020 poz. 1163 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida
M.P. 2020 poz. 1162 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
M.P. 2020 poz. 1156 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
M.P. 2020 poz. 1128 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. ustanawiająca rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida
M.P. 2020 poz. 1127 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. ustanawiająca rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich
M.P. 2020 poz. 1079 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj
M.P. 2020 poz. 1018 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach
M.P. 2020 poz. 1013 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów
M.P. 2020 poz. 938 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia Ignacego Łyskowskiego w 200. rocznicę urodzin
M.P. 2020 poz. 933 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2020 r. w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
M.P. 2020 poz. 877 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upamiętnienia zasług króla Zygmunta II Augusta w 500. rocznicę urodzin
M.P. 2020 poz. 873 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upamiętnienia 20. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia
M.P. 2020 poz. 862 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uczczenia 80. rocznicy utworzenia Batalionów Chłopskich
M.P. 2020 poz. 760 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2020 r. w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych
M.P. 2020 poz. 759 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy Lubelskiego Lipca '80
M.P. 2020 poz. 756 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i jej zapomnianych Bohaterów
M.P. 2020 poz. 754 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego
M.P. 2020 poz. 750 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia zasług Jana Kowalewskiego dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i powstrzymania ekspansji komunistycznej Rosji
M.P. 2020 poz. 681 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu
M.P. 2020 poz. 676 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski
M.P. 2020 poz. 671 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920
M.P. 2020 poz. 665 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
M.P. 2020 poz. 623 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2020 r. w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera
M.P. 2020 poz. 619 akt jednorazowy Zarządzenie nr 10/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność"
M.P. 2020 poz. 582 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
M.P. 2020 poz. 484 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce
M.P. 2020 poz. 442 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie
M.P. 2020 poz. 441 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. w 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta"
M.P. 2020 poz. 432 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii
M.P. 2020 poz. 423 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
M.P. 2020 poz. 372 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia
M.P. 2020 poz. 324 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2020 r. w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego
M.P. 2020 poz. 315 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 r. w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego
M.P. 2020 poz. 205 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie upamiętnienia Mieczysława Grydzewskiego oraz jego wkładu w kulturę narodową w 50. rocznicę śmierci
M.P. 2020 poz. 203 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Wschód z terenów okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
M.P. 2020 poz. 169 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku
M.P. 2020 poz. 121 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej
M.P. 2020 poz. 120 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uczczenia 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu
M.P. 2020 poz. 92 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2020 r. w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej
M.P. 2020 poz. 76 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
M.P. 2020 poz. 35 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej
M.P. 2020 poz. 8 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2019 r. w rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu
M.P. 2019 poz. 1051 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
M.P. 2019 poz. 1048 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
M.P. 2019 poz. 1047 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie upamiętnienia profesor Barbary Skargi w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2019 poz. 1044 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego
M.P. 2019 poz. 1043 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. ustanawiająca rok 2020 Rokiem Fizyki
M.P. 2019 poz. 1035 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej
M.P. 2019 poz. 1034 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego
M.P. 2019 poz. 897 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upamiętnienia 65. rocznicy uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie
M.P. 2019 poz. 856 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 19 zł, upamiętniającego 100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
M.P. 2019 poz. 847 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej
M.P. 2019 poz. 846 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
M.P. 2019 poz. 835 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia pomocy udzielonej Polakom przez Węgrów w czasie II wojny światowej
M.P. 2019 poz. 786 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
M.P. 2019 poz. 780 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powołania Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu oraz pomocy dla nich ze strony cesarzowej Japonii
M.P. 2019 poz. 751 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2019 r. w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan
M.P. 2019 poz. 737 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
M.P. 2019 poz. 731 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
M.P. 2019 poz. 730 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci Kazimierza Sabbata
M.P. 2019 poz. 715 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego
M.P. 2019 poz. 691 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy sukcesu polskiej delegacji podczas konferencji pokojowej zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego
M.P. 2019 poz. 617 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej
M.P. 2019 poz. 614 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
M.P. 2019 poz. 605 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy urodzin Teodora Axentowicza
M.P. 2019 poz. 604 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej
M.P. 2019 poz. 603 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej
M.P. 2019 poz. 591 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena
M.P. 2019 poz. 586 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. dotycząca 20. rocznicy wizyty Jego Świątobliwości Jana Pawła II w Sejmie i Senacie
M.P. 2019 poz. 470 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 463 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 447 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego
M.P. 2019 poz. 436 akt jednorazowy Zarządzenie nr 14/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 420. rocznicę urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego
M.P. 2019 poz. 422 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda
M.P. 2019 poz. 403 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
M.P. 2019 poz. 385 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. upamiętniająca profesora Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci oraz 30-leciem odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 379 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Stanisława Wojciechowskiego w 150. rocznicę urodzin
M.P. 2019 poz. 351 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uczczenia pamięci Józefa Mehoffera w 150. rocznicę urodzin
M.P. 2019 poz. 285 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2019 r. w 100-lecie powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
M.P. 2019 poz. 266 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2019 r. w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi
M.P. 2019 poz. 221 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uczczenia 100-lecia powstania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego
M.P. 2019 poz. 220 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uczczenia Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski"
M.P. 2019 poz. 216 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upamiętnienia 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa
M.P. 2019 poz. 215 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy debiutu i 50. rocznicy śmierci Kazimierza Wierzyńskiego
M.P. 2019 poz. 207 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2019 r. w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej
M.P. 2019 poz. 140 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej
M.P. 2019 poz. 135 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego
M.P. 2019 poz. 126 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich
M.P. 2019 poz. 125 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego
M.P. 2019 poz. 7 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej
M.P. 2019 poz. 6 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia
M.P. 2019 poz. 1 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy urodzin Ernesta Malinowskiego
M.P. 2018 poz. 1247 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego
M.P. 2018 poz. 1231 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej
M.P. 2018 poz. 1222 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego
M.P. 2018 poz. 1217 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
M.P. 2018 poz. 1195 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1192 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. z okazji 100. rocznicy bohaterskiej obrony Lwowa
M.P. 2018 poz. 1175 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie upamiętnienia Isaaca Bashevisa Singera w 40. rocznicę otrzymania Nagrody Nobla
M.P. 2018 poz. 1164 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie
M.P. 2018 poz. 1098 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski
M.P. 2018 poz. 1080 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2018 r. w 10. rocznicę agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję
M.P. 2018 poz. 951 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły - Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
M.P. 2018 poz. 934 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2018 r. w 100. rocznicę urodzin ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego
M.P. 2018 poz. 933 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci
M.P. 2018 poz. 914 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2018 poz. 760 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 r. w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła - Instytutu Głuchoniemych w Warszawie
M.P. 2018 poz. 743 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej
M.P. 2018 poz. 732 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz
M.P. 2018 poz. 731 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki
M.P. 2018 poz. 730 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich
M.P. 2018 poz. 728 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
M.P. 2018 poz. 727 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w 50. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację
M.P. 2018 poz. 657 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości "Niepodległość"
M.P. 2018 poz. 553 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci
M.P. 2018 poz. 543 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego
M.P. 2018 poz. 412 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w 75. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim
M.P. 2018 poz. 332 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uczczenia Henryka Sławika
M.P. 2018 poz. 300 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin
M.P. 2018 poz. 275 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2018 r. w 50. rocznicę Marca '68
M.P. 2018 poz. 270 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w 50. rocznicę Marca '68
M.P. 2018 poz. 265 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa, w 100. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2018 poz. 247 Uchwała nr 1/2017 Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 240 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2018 r. w 80. rocznicę śmierci księdza Stanisława Streicha
M.P. 2018 poz. 162 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego
M.P. 2018 poz. 11 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiająca rok 2018 Rokiem Harcerstwa
M.P. 2017 poz. 1208 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom "Żegota" oraz misji Jana Karskiego
M.P. 2017 poz. 1207 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej
M.P. 2017 poz. 1202 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 200. rocznicę założenia
M.P. 2017 poz. 1201 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uczczenia polskiej awangardy w 100. rocznicę jej inauguracji
M.P. 2017 poz. 1186 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
M.P. 2017 poz. 1182 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
M.P. 2017 poz. 1181 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
M.P. 2017 poz. 1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski
M.P. 2017 poz. 1141 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego
M.P. 2017 poz. 1140 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 1127 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce
M.P. 2017 poz. 1114 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej
M.P. 2017 poz. 1003 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech
M.P. 2017 poz. 986 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego
M.P. 2017 poz. 978 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2017 r. w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka
M.P. 2017 poz. 977 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2017 r. w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce
M.P. 2017 poz. 971 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego
M.P. 2017 poz. 959 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uczczenia twórców i żołnierzy Batalionów Chłopskich w 77. rocznicę ich powstania
M.P. 2017 poz. 955 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie upamiętnienia Tadeusza Kościuszki w 200. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 924 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uczczenia twórców i członków Służby Zwycięstwu Polski w 78. rocznicę jej powstania
M.P. 2017 poz. 909 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2017 r. w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana "Solidarności"
M.P. 2017 poz. 882 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Antoniego Baraniaka, żołnierza niezłomnego Kościoła, w 40. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 874 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych
M.P. 2017 poz. 785 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
M.P. 2017 poz. 761 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
M.P. 2017 poz. 760 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937-1938
M.P. 2017 poz. 757 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w setną rocznicę utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego
M.P. 2017 poz. 692 akt jednorazowy Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej rzeź Woli i Ochoty
M.P. 2017 poz. 683 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego polskiego fizyka
M.P. 2017 poz. 641 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
M.P. 2017 poz. 639 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
M.P. 2017 poz. 638 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej
M.P. 2017 poz. 538 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
M.P. 2017 poz. 442 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w czterdziestą rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie
M.P. 2017 poz. 428 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego
M.P. 2017 poz. 424 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
M.P. 2017 poz. 396 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę
M.P. 2017 poz. 379 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa
M.P. 2017 poz. 372 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 368 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2017 r. w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)
M.P. 2017 poz. 319 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin
M.P. 2017 poz. 311 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w 60. rocznicę zapoczątkowania procesu integracji europejskiej
M.P. 2017 poz. 263 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 254 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
M.P. 2017 poz. 244 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 191 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
M.P. 2017 poz. 189 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Armii Krajowej
M.P. 2017 poz. 186 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich
M.P. 2017 poz. 137 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie upamiętnienia generała Mariusza Zaruskiego w 150. rocznicę urodzin
M.P. 2017 poz. 136 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 39 akt jednorazowy Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
M.P. 2017 poz. 17 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego
M.P. 2017 poz. 16 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
M.P. 2017 poz. 15 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
M.P. 2016 poz. 1247 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
M.P. 2016 poz. 1241 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Mikołajczyka w 50. rocznicę śmierci
M.P. 2016 poz. 1240 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni "Wujek"
M.P. 2016 poz. 1239 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia 35-tej rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych w Kopalni Węgla Kamiennego "WUJEK"
M.P. 2016 poz. 1238 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
M.P. 2016 poz. 1230 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
M.P. 2016 poz. 1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
M.P. 2016 poz. 1175 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie
M.P. 2016 poz. 1142 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2016 r. z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej
M.P. 2016 poz. 1127 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera
M.P. 2016 poz. 1124 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
M.P. 2016 poz. 1123 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza
M.P. 2016 poz. 1122 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego
M.P. 2016 poz. 1108 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia
M.P. 2016 poz. 1102 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uczczenia 210. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 roku
M.P. 2016 poz. 1004 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie upamiętnienia Marka Grechuty w 10. rocznicę śmierci
M.P. 2016 poz. 968 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2016 poz. 948 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
M.P. 2016 poz. 791 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
M.P. 2016 poz. 726 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945
M.P. 2016 poz. 653 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian
M.P. 2016 poz. 638 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945
M.P. 2016 poz. 633 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
M.P. 2016 poz. 632 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.
M.P. 2016 poz. 631 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku
M.P. 2016 poz. 630 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
M.P. 2016 poz. 629 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego
M.P. 2016 poz. 628 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego
M.P. 2016 poz. 627 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
M.P. 2016 poz. 594 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
M.P. 2016 poz. 584 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego
M.P. 2016 poz. 532 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku
M.P. 2016 poz. 464 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie uczczenia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego
M.P. 2016 poz. 458 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2016 poz. 425 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego
M.P. 2016 poz. 424 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uczczenia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
M.P. 2016 poz. 423 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
M.P. 2016 poz. 422 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uczczenia twórców Konstytucji 3 maja
M.P. 2016 poz. 387 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego - czołowego przedstawiciela warszawskiej szkoły matematycznej
M.P. 2016 poz. 386 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich
M.P. 2016 poz. 380 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 1050. rocznicę Chrztu Polski
M.P. 2016 poz. 374 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w 1050. rocznicę Chrztu Polski
M.P. 2016 poz. 285 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu
M.P. 2016 poz. 254 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Dobrego Maharadży
M.P. 2016 poz. 253 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś - niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego
M.P. 2016 poz. 246 akt jednorazowy Zarządzenie nr 6/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 1050. rocznicę chrztu Polski
M.P. 2016 poz. 202 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
M.P. 2016 poz. 198 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
M.P. 2016 poz. 197 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2016 r. w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego
M.P. 2016 poz. 194 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów
M.P. 2016 poz. 180 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. z okazji 35-lecia rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów
M.P. 2016 poz. 179 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu
M.P. 2016 poz. 144 akt jednorazowy Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego
M.P. 2016 poz. 105 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
M.P. 2016 poz. 77 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta
M.P. 2016 poz. 45 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego
M.P. 2016 poz. 44 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
M.P. 2016 poz. 42 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Cichociemnych
M.P. 2016 poz. 40 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
M.P. 2016 poz. 10 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
M.P. 2016 poz. 9 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
M.P. 2016 poz. 8 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
M.P. 2016 poz. 6 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar Grudnia 1970 r.
M.P. 2016 poz. 4 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
M.P. 2016 poz. 2 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w 130. rocznicę urodzin Adama Chętnika
M.P. 2015 poz. 1298 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
M.P. 2015 poz. 1270 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom
M.P. 2015 poz. 1161 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich
M.P. 2015 poz. 917 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy
M.P. 2015 poz. 901 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w 155. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego
M.P. 2015 poz. 725 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 600. rocznicę urodzin Jana Długosza
M.P. 2015 poz. 558 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci bohatera Powstania Styczniowego księdza Stanisława Brzóski
M.P. 2015 poz. 551 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego
M.P. 2015 poz. 477 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.
M.P. 2015 poz. 476 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci
M.P. 2015 poz. 475 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2015 r. w setną rocznicę urodzin Księdza Jana Twardowskiego
M.P. 2015 poz. 396 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2015 r. w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
M.P. 2015 poz. 375 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora
M.P. 2015 poz. 224 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów
M.P. 2015 poz. 193 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci profesor Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku
M.P. 2015 poz. 191 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy zaślubin Polski z morzem
M.P. 2014 poz. 1200 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II
M.P. 2014 poz. 1199 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru
M.P. 2014 poz. 1198 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Długosza
M.P. 2014 poz. 1196 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Dygata w związku z 100. rocznicą Jego urodzin
M.P. 2014 poz. 1157 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata
M.P. 2014 poz. 1156 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego
M.P. 2014 poz. 1152 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni
M.P. 2014 poz. 940 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy przybycia do Nowej Zelandii polskich dzieci i ich opiekunów
M.P. 2014 poz. 939 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 30. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
M.P. 2014 poz. 938 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
M.P. 2014 poz. 885 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. upamiętniająca 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora
M.P. 2014 poz. 854 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w 25. rocznicę powołania Rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego
M.P. 2014 poz. 700 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie oddania hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości
M.P. 2014 poz. 675 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego
M.P. 2014 poz. 669 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy operacji "Ostra Brama"
M.P. 2014 poz. 646 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upamiętnienia Romualda Traugutta w 150. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2014 poz. 643 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
M.P. 2014 poz. 599 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich
M.P. 2014 poz. 494 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino
M.P. 2014 poz. 379 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
M.P. 2014 poz. 358 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w stulecie urodzin Jana Karskiego
M.P. 2014 poz. 323 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2014 poz. 295 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Józefa Chełmońskiego
M.P. 2014 poz. 267 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sześćsetlecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
M.P. 2014 poz. 252 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Jacka Kuronia
M.P. 2014 poz. 225 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu
M.P. 2014 poz. 224 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO
M.P. 2014 poz. 183 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
M.P. 2014 poz. 174 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 130. rocznicę urodzin
M.P. 2014 poz. 171 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w rocznicę śmierci Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa (1929-2013)
M.P. 2014 poz. 121 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin
M.P. 2014 poz. 9 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce
M.P. 2014 poz. 8 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego
M.P. 2013 poz. 1033 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
M.P. 2013 poz. 1032 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
M.P. 2013 poz. 1031 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci
M.P. 2013 poz. 1027 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego
M.P. 2013 poz. 1019 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego
M.P. 2013 poz. 1018 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych
M.P. 2013 poz. 1017 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli
M.P. 2013 poz. 1016 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga
M.P. 2013 poz. 970 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia polskich żołnierzy biorących udział w bitwie pod Lenino
M.P. 2013 poz. 969 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego
M.P. 2013 poz. 967 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w 65. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda
M.P. 2013 poz. 899 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego
M.P. 2013 poz. 898 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, ostatniego żołnierza antykomunistycznego podziemia, w 50. rocznicę śmierci
M.P. 2013 poz. 897 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia 1150. rocznicy misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian
M.P. 2013 poz. 818 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. w 600. rocznicę Unii Horodelskiej
M.P. 2013 poz. 815 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka
M.P. 2013 poz. 790 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie upamiętnienia 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem
M.P. 2013 poz. 735 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego
M.P. 2013 poz. 734 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w 100. rocznicę urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego
M.P. 2013 poz. 685 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w 70. rocznicę buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince
M.P. 2013 poz. 606 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu Jej ofiarom
M.P. 2013 poz. 605 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r.
M.P. 2013 poz. 582 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej
M.P. 2013 poz. 581 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin
M.P. 2013 poz. 509 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2013 poz. 490 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich
M.P. 2013 poz. 441 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2013 poz. 440 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w 25. rocznicę strajków i protestów 1988 r.
M.P. 2013 poz. 426 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego
M.P. 2013 poz. 361 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim
M.P. 2013 poz. 356 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim