Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej, podpisana pomiędzy Polską a Francją w Warszawie, dnia 14 października 1920 r. (zatwierdzona ustawą z dnia 11 maja 1922 r.).

Pokaż treść w pełnym oknie
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (1)