Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących konwencji polsko-francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 roku.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)