Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i głównymi produktami przemiału.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1947-08-28
Data wejścia w życie:
1947-09-29
Data uchylenia:
1951-01-16
Organ wydający:
 • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
 • MIN. APROWIZACJI
Organ zobowiązany:
 • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
 • MIN. ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
Hasła:
  Podstawa prawna (2)
  Akty uchylone (2)
  Odesłania (1)
  Akty wykonawcze (9)
  Akty uchylające (1)