Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1966-08-01
Data wejścia w życie:
1966-08-09
Data obowiązywania:
1966-08-09
Data uchylenia:
1994-10-18
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany:
  • PREZ. WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
Podstawa prawna (1)
Akty uchylone (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)