Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1974-12-31
Data wydania:
1974-12-18
Data wejścia w życie:
1975-01-01
Data uchylenia:
1996-06-02
Uwagi:
Par. 6 niniejszego rozporządzenia obowiązywał w stosunku do pracowników tymczasowo aresztowanych w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia (Dz. Ust. z 1996 r. Nr 62 poz. 289). Par. 7 niniejszego rozporządzenia obowiązywał w przypadku odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwej opinii o pracy, zasądzonego poczynając od dnia 2 czerwca 1996 r.
Organ wydający:
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)