Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 marca 1975 r. Prawo celne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1975-04-04
Data wydania:
1975-03-26
Data wejścia w życie:
1975-07-01
Data uchylenia:
1990-01-01
Uwagi:
w zakresie zmiany Dz.U. z 1956 r. Nr 17, poz. 92 obowiązywało do dnia 1 stycznia 1998 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (73)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (4)
Akty uchylające (1)