Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data wydania:
1994-09-23
Data wejścia w życie:
1994-10-23
Data obowiązywania:
1994-10-23
Data uchylenia:
1995-01-01
Uwagi:
Przepisy w części dotyczącej dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do używania przed dniem 1 stycznia 1995 r. mają zastosowanie do rozliczeń podatków, których rok podatkowy rozpoczyna się przed dniem 1 stycznia 1995 r. i mają zastosowanie do końca roku podatkowego kończącego się w 1995 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (4)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Akty uchylające (1)