Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1994-11-19
Data wydania:
1994-10-12
Data wejścia w życie:
1994-12-05
Uwagi:
Tekst jednolity (Dz. U. 2001 nr79, poz. 856) nie obejmuje art. 25-28, art. 29 ust. 2 i 3 i art. 32.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Akty zmienione (5)
Akty wykonawcze (23)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (13)