Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-08-19
Data wydania:
1997-06-27
Data wejścia w życie:
1997-09-19
Data obowiązywania:
1997-09-19
Uwagi:
Tekst jednolity (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 857) nie obejmuje art. 50-61.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
  • MIN. FINANSÓW
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (90)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (22)