Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-07-23
Data wydania:
1996-05-31
Data wejścia w życie:
1996-08-07
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Uwagi:
Przepisy art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 24 października 1996 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • KIER. URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Akty zmienione (2)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (20)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (13)