Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-08-28
Data wydania:
1997-06-19
Data wejścia w życie:
1997-09-28
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • MIN. GOSPODARKI
  • RADA MINISTRÓW
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (21)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (13)
Dyrektywy europejskie (6)