Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-03-22
Data wydania:
2000-02-18
Data wejścia w życie:
2000-04-06
Uwagi:
Art. 1 pkt 42 lit. b) i d) oraz pkt 43, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., art. 1 pkt 24 w zakresie dotyczącym art. 30 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., a art. 3 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (17)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (1)
Orzeczenie TK (2)
Akty zmieniające (6)