Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-11-28
Data wydania:
2003-11-12
Data wejścia w życie:
2004-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 17 oraz art. 10 wchodzą w życie z dniem 28 listopada 2003 r. Art. 3 ust. 2 ma zastosowanie do przychodów uzyskanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. przed 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (4)
Akty zmieniające (1)