Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-12-31
Data wydania:
2003-11-28
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
art. 2-4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 15, weszły w życie z dniem 15 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (67)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (12)