Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-09-16
Data wydania:
2004-07-23
Data wejścia w życie:
2004-10-01
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z dniem 16 maja 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (2)