Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2005-04-29
Data wydania:
2005-04-20
Data wejścia w życie:
2005-04-29
Data uchylenia:
2006-07-01
Uwagi:
1) pkt 1 lit. e tiret pierwsze, pkt 2 lit. d, g i, k, u, x oraz pkt 3 lit. i, t, z, zd - wchodzą w życie z dniem 29 kwietnia 2005 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r. 2) pkt 2 lit. c, h, j, r, t, v, w oraz pkt 3 lit. h, o, q, s, y, za - zc - wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)