Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2006-10-06
Data wydania:
2006-09-20
Data wejścia w życie:
2006-10-21
Data obowiązywania:
2006-10-21
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (4)
Dyrektywy europejskie (1)