Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2010-07-16
Data wydania:
2010-07-05
Data wejścia w życie:
2010-07-31
Data obowiązywania:
2010-07-31
Data uchylenia:
2018-01-01
Uwagi:
par. 15 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (3)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (3)
Akty uchylające (1)