Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-10-03
Data wydania:
2011-08-19
Data wejścia w życie:
2011-11-03
Uwagi:
art. 1 pkt 12 lit. a, b i c w zakresie dotyczącym ust. 6a i 6b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., art. 1 pkt 12 lit. c w zakresie dotyczącym ust. 6c-6e oraz lit. d, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)