Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-10-09
Data wydania:
1997-08-27
Data wejścia w życie:
1998-01-01
Uwagi:
Art. 6 ust. 7 wchodzi w życie z dniem 9 października 1997 r. z mocą od dnia 1 września 1997 r., art. 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodzą w życie z dniem 9 października 1997 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. FINANSÓW
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (206)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (113)
Dyrektywy europejskie (3)