Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-11-26
Data wydania:
2012-11-12
Data wejścia w życie:
2012-12-11
Data uchylenia:
2020-04-15
Uwagi:
Par. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, par. 3, par. 5 ust. 9-11, par. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 3, 8 i ust. 9 pkt 2, par. 9 pkt 4 oraz par. 10 ust. 1 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 27 maja 2013 r.
Organ wydający:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (2)