Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-04-20
Data wydania:
2005-02-17
Data wejścia w życie:
2005-07-21
Uwagi:
Art. 17 oraz art. 54 wchodzą w życie z dniem 20 kwietnia 2005 r., art. 42 pkt 1, 4 i 7 wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (17)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (43)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (33)
Dyrektywy europejskie (1)