Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2012-12-28
Data wydania:
2012-11-09
Data wejścia w życie:
2013-01-28
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (5)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (83)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (7)
Dyrektywy europejskie (40)