Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2012-06-04
Data wydania:
2012-05-17
Data wejścia w życie:
2012-06-04
Data obowiązywania:
2012-06-04
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (14)
Orzeczenie TK dla aktu (7)
Odesłania (2)