Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-10-09
Data wydania:
2009-08-27
Data wejścia w życie:
2009-10-31
Data uchylenia:
2017-03-01
Uwagi:
art. 148 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (32)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (28)
Odesłania (26)
Akty wykonawcze (175)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (37)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (8)