Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-08-14
Data wydania:
2014-07-11
Data wejścia w życie:
2014-10-14
Uwagi:
1) art. 2 pkt 2-8 oraz art. 3 pkt 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 14 sierpnia 2014 r.; 2) art. 3: a) pkt 3 lit. a, c i d oraz pkt 4, 7 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r., b) pkt 1, 2 i 3 lit. b oraz 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (5)