Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-04-08
Data wydania:
2014-03-21
Data wejścia w życie:
2014-05-09
Data obowiązywania:
2014-05-09
Uwagi:
1) art. 1 pkt 14 oraz pkt 18 w zakresie dodawanych art. 28d, art. 28e i art. 28k-28y ustawy wymienionej w art. 1 oraz art. 5a i art. 11a wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r.; 2) art. 1 pkt 2 lit. m, pkt 15-17, pkt 18 w zakresie dodawanych art. 28a, art. 28i i art. 28j ustawy wymienionej w art. 1 pkt 19 oraz art. 11b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (8)